Thursday, January 19, 2017

Pantai Karang Tawulan Dan Pantai Pamayang Sari

Pantai ini menjadi pembuka {tulisan} mengenai {liburan|tamasya} alam tasikmalaya yang {tidak} boleh terlewatkan. Patai ini {mempunyai} {estetika} yang luar {umum|lazim|awam} untuk {sekadar} {merasakan} pantai dengan perbukitan yang ditumbuhi rumput hijau nan {cantik|menawan}. Pantai ini {amat|benar-benar|sungguh-sungguh|betul-betul} {sesuai|layak|pantas} untuk anda yang {berharap|mau|berkeinginan} bersantai {merasakan} angin pantai dibawah {pohon-pohon} yang tumbuh disekitar pantai. {Tapi|Tetapi|Melainkan} banyak yang belum tahu mengenai pantai ini sehingga alamnya {bisa} dibilang masih virgin dan belum terjamah oleh banyak orang. Lokasi dari pantai ini beralamatkan di Cilembang, kecamatan Cihideung, kabupaten tasikmalaya. {Tapi|Tetapi|Melainkan} {jalan masuk} untuk menuju ke {liburan|tamasya} pantai {hal yang demikian} {bisa} dibilang cukup {susah}. Untuk menuju pantai ini dari {sentra} kota {seharusnya|semestinya|patut|sepatutnya|wajib|mesti} {mencapai} jarak 90 km, tentunya jarak {hal yang demikian} cukup jauh yaa, mengingat pantai ini {terletak} di perbatasan antara kabupaten tasikmalaya dengan kebupaten ciamis. {Tapi|Tetapi|Melainkan} {tidak} perlu berkecil hati {sebab} {segala|seluruh} {pengorbanan} untuk menuju pantai ini terbayarkan dengan {estetika} pantai yang luar {umum|lazim|awam}.


{Liburan|Tamasya|Wisata} menjadi salah satu tujuan sebagai {daerah} {liburan|tamasya} tasikmalaya yang hits {berikutnya} {adalah|ialah|merupakan|yakni} pantai pamayangsari. {Akses|Jalan|Masuk} alam ini menyuguhkan {estetika} pantai tersendiri yang khas dengan ombak yang {bisa} dibilang landai sehingga {amat|benar-benar|sungguh-sungguh|betul-betul} {sesuai|layak|pantas} untuk bermain-main air dipantai ini. {kecuali} itu {estetika} {pemandangan} pesisir pantai ini {amat|benar-benar|sungguh-sungguh|betul-betul} {menciptakan|mewujudkan|menghasilkan} anda akan betah berlama-lama menghabiskan waktu di pantai dengan santai. Pantai ini berdekatan dengan balai konvservasi penyu hijau yang {adalah|ialah|yaitu|yakni} {hewan} yang cukup langka sehingga penyu hijau saaat ini statusnya dilindungi. Lokasi dari pantai pamayangsari ini beralamatkan di desa cikawungading, kecamatan cipatujuh, kabupaten tasikmalaya.

Masih berkutan dengan pantai, {obyek} {liburan|tamasya} di tasikmalaya ini menjadi salah satu yang dicari olehkebanyakan {pelancong}.  untuk menuju pantai ini cuup {gampang} dan dekat denga {sentra} kota. Leindahan yang akan {dinikmati} dipantai ini {adalah|ialah|merupakan|yakni} pasir yang berwarna putih dengan deburan ombak air laut yang {bening}. Telebih lagi, {jalan masuk} menuju lokasi {liburan|tamasya} {hal yang demikian} sangatlah {gampang}, tepatnya beralamatkan di desa cipatujuh, kecamatan cipatujuh, kebupaten tasikmalaya.

No comments:

Post a Comment